Bydrae Besonderhede

Skrywers moet onder die ouderdom van 30 jaar wees.

Die artikels moet verband hou óf die Afrikaner onderwerp van die kwartaal (Jan – Mrt 2019: Die Afrikaner en Identiteit) óf met iets wat verband hou met die millennium, dit sluit alles van aktuele aangeleenthede tot lukrake gedagtes oor die lewe in die 21ste eeu in. Na die publikasie van ‘n ‘oorspronklike’ artikel kan lesers ‘n reaksie daarop skryf en instuur vir publikasie.

Artikels en reaksies daarop moet tussen 500 en ‘n 1000 woorde wees, in ʼn Word dokument, moenie worry oor die font nie, ons sal dit hanteer.

Ons is nie so streng soos die ATKV op bronne nie, maar feite moet naslaanbaar wees – gooi ʼn hiperlink.

Elke inskrywing moet van ‘n toepaslike opskrif voorsien word.

Elke outeur moet ‘n beskrywing van haarself/homself saam met die inskrywing instuur, geskryf in die derde persoon van ongeveer 30 woorde. Bv. “Voorbeeld van der Merwe is tans ‘n derdejaar tandheelkunde student aan die Universiteit van die Vrystaat. Voorbeeld beywer homself vir ‘n Suid-Afrika waar diversiteit as ‘n sterkpunt beskou sal word, eerder as ‘n probleem.”

 

Redigering en Taalversorging

Alle artikels moet in Afrikaans ingestuur word. Goeie taalgebruik word hoog op prys gestel, maar siende dat Diskoers poog om ‘n platform te skep vir jong Afrikaner-menings sal ‘n informele, geselstaal register van toepassing wees. Lekker.

Die finale besluit oor die publikasie van ‘n artikel berus by die redaksie. Die redaksie behou die reg om die artikel te redigeer en die taal te versorg of om te versoek dat die skrywer dit hersien. 

En? Is jy reg om die wêreld te verander?

Stuur in daardie geval gerus 'n epos met jou artikel aangeheg aan redaksie@diskoers.com - of klik op die knoppie hier regs 🠊