Paljas of Afrikaner?

 NJ Nel “Fietalatie-Fietalatie-Bamboesbos, in die Bamboesbos daar bly die hanswors.”   Soms wonder ek of Jurie Ferreira in die aangehaalde lied, getitel Hanswors, die Bamboesbos as ‘n metafoor vir Suid Afrika…

Profete

‘Afrikaner’ is slegs ‘n beskrywing – van ons. Die woord is nie een of ander mandaat wat aan ons deur God (of die sterre) gegee is nie.

Plaasperspektiewe

Op ’n fundamentele vlak is alles wat kenmerkend is aan die Afrikaner toeskryfbaar aan die ontwikkeling van ’n volk uit ’n plattelandse boeregemeenskap. Op ‘n fundamentele vlak is alles wat…

Ons gunstelinge