Plaasperspektiewe

Op ’n fundamentele vlak is alles wat kenmerkend is aan die Afrikaner toeskryfbaar aan die ontwikkeling van ’n volk uit ’n plattelandse boeregemeenskap. Op ‘n fundamentele vlak is alles wat…

Ons gunstelinge