Bydrae besonderhede

Hier by Diskoers is ons passievol oor, wel, diskoers. Die Diskoers-idee sentreer rondom hierdie aanlynplatform wat jong Afrikaners aanmoedig om te besin oor Afrikanerskap en hul plek in dié millennium. “Afrikanerskap en dié millennium” as slagspreuk van Diskoers dui op die gespreksonderwerpe, wat breedweg verdeel kan word in twee kategorieë: Afrikanerskap en gesprekke oor dinge wat Afrikaners raak in die millennium, aktueel of andersins. Om die gesprek lewendig en relevant te hou verkies ons dat ons jong skrywers onder die ouderdom van 30 jaar is.

Die artikels hou dus óf verband met die onderwerp van die maand óf met iets aangaande die millennium, dit sluit alles van aktuele aangeleenthede tot lukrake gedagtes oor die lewe in die 21ste eeu in. Na die publikasie van ‘n ‘oorspronklike’ artikel kan lesers ‘n reaksie daarop skryf en instuur vir publikasie.

Artikels en reaksies daarop moet tussen 500 en ‘n 1000 woorde wees, in ʼn Word dokument. Ons is nie so streng soos die ATKV oor bronne nie, maar feite moet naslaanbaar wees – gooi ʼn hiperlink. Elke inskrywing moet van ‘n toepaslike opskrif voorsien word.

Elke outeur moet ‘n beskrywing van haarself/homself saam met die inskrywing instuur, geskryf in die derde persoon van ongeveer 30 woorde. Bv. “Sarel van der Merwe is tans ‘n derdejaar tandheelkunde student aan die Universiteit van die Vrystaat. Sarel beywer homself vir ‘n Suid-Afrika waar diversiteit as ‘n sterkpunt beskou sal word, eerder as ‘n probleem.”

Redigering en taalversorging

Alle artikels moet in Afrikaans ingestuur word. Goeie taalgebruik word hoog op prys gestel, maar siende dat Diskoers poog om ‘n platform te skep vir jong Afrikaner-menings sal ‘n informele, geselstaal register van toepassing wees. Lekker.

Die finale besluit oor die publikasie van ‘n artikel berus by die redaksie. Die redaksie behou die reg om die artikel te redigeer en die taal te versorg of om te versoek dat die skrywer dit hersien. 

Verdere verspreiding van Diskoers artikels 

Deel gerus Diskoers artikels waarvan jy hou op sosiale media, volg ook ons op die verskillende platforms om op hoogte te bly van nuwe artikels soos dit gepubliseer word.

Indien jy jou eie artikel elders wil publiseer of ‘n Diskoers artikel op ‘n ander platform wil her-publiseer, gee asseblief herkenning aan Diskoers deur bo-aan so ‘n publikasie die volgende te voeg: “Hierdie artikel het oorspronklik op diskoers.com verskyn.” Voeg dan daarmee saam ‘n hyperlink na die oorspronklike Diskoers artikel blad.

Wil jy meer uitvind?

Klik hier om meer uit te vind oor ons redaksionele beleid.

En? Is jy reg om die wêreld te verander?

Stuur in daardie geval gerus 'n epos met jou artikel aangeheg aan redaksie@diskoers.com - of klik op die knoppie hier regs 🠊